Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych w Fundacji UNIQA, napisz na adres e-mail: dane.osobowe@fundacjauniqa.pl

Prawa wynikające z RODO:

Każda osoba może skorzystać z przysługujących jej uprawnień wynikających z RODO: prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przeniesienia danych osobowych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.

Z przysługujących praw wynikających z RODO można skorzystać poprzez:

  • przesłanie pisma na adres siedziby Fundacji UNIQA (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa),
  • przesłanie e-maila na adres: dane.osobowe@fundacjauniqa.pl

Obowiązek informacyjny Fundacji UNIQA