Uniwersytet SWPS, Fundacja UNIQA oraz zespół RESQL połączyli siły w projekcie „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole”.

Chcemy głośno i otwarcie mówić o zjawisku przemocy rówieśniczej po to, by uświadomić społeczeństwu skalę problemu, z jakim mierzą się nasze dzieci. Zależy nam, by przeciwdziałać przemocy poprzez oddanie w ręce szkół gotowego, sprawdzonego narzędzia, jakim jest system RESQL, stworzony przez wykładowców i naukowców z Uniwersytetu SWPS.

Czym jest RESQL?

Innowacyjną aplikacją mobilną umożliwiającą anonimowe zgłoszenia incydentów hejtu przez uczniów i obsługę tych zgłoszeń przez przeszkolonych nauczycieli – interwentów.

Zestawy interwencji ułatwiające pracownikom podejmowanie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań. Szkoła otrzymuje materiały dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej.

Przetestowane scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących problematyki przemocy, relacji w klasie, klimatu klasy i szkoły.

Głównym celem akcji jest wdrożenie systemu RESQL w 100 szkołach średnich. Szkoły mogą zgłaszać chęć udziału na dedykowanej stronie projektu, tam również odbędzie się głosowanie, które wyłoni ostateczną setkę wybranych szkół. Zorganizowane zostaną także webinary dla rodziców, nauczycieli i młodzieży oraz szereg działań komunikacyjnych mających na celu nagłośnienie problemu.

Przemoc jest wszechobecna

Statystyki są brutalne i przerażające. Co trzecie dziecko w wieku szkolnym doświadcza przemocy ze strony rówieśników. Akty przemocy przybierają różne formy, od agresji fizycznej, poprzez mniej zauważalną przez dorosłych cyberprzemoc, przemoc psychiczną, do izolowania i wykluczenia z grupy.

Źródło:

https://web.swps.pl/davinci/680-25-lat/projekty/23397-aplikacja-resql-narzedzie-do-zwalczania-przemocy-rowiesniczej-w-szkolach

Dlaczego tak trudno walczyć z hejtem?

 • Milczenie

  Największym problemem jest to, że dzieci milczą. Odsetek zgłoszeń jest niepokojąco niski. Osoby doświadczające przemocy niechętnie mówią o swoich przeżyciach.

 • Lęk

  Świadkowie najczęściej nie zgłaszają problemu z lęku przed odwetem ze strony agresorów. Ponadto boją się, że zgłoszenie doprowadzi do eskalacji problemu lub że akt agresji zostanie uznany przez nauczycieli zbagatelizowany.

 • Niewiedza

  W szkołach brakuje jasnych procedur i kultury mówienia o przemocy. Uczniowie często nie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc.

Krąg przemocy dotyczy nas wszystkich

Prześladowanie rówieśnicze nie dotyczy tylko ofiary i oprawcy. Agresorzy potrzebują widowni. To ona waliduje ich poczynania i nagradza je swoją uwagą. Dlatego też z premedytacją dobierają czas i miejsce tak, by zapewnić sobie publiczność. Inni uczniowie często mimo woli stają się świadkami aktu przemocy.

Badania przeprowadzone w placówkach potwierdzają istotną rolę grupy oraz powiązań pomiędzy jej członkami, a także nauczycielami i pracownikami szkoły. Zrozumienie dynamiki grupy i tych współzależności jest kluczowym czynnikiem w procesie eliminowania agresji oraz budowania pozytywnych relacji wśród uczniów.

Krąg przemocy skupia wiele osób: asystentów, aktywnych i biernych kibiców, niemych obserwatorów, a także obrońców, których niestety jest najmniej. To dramat, w którym każdy przyjmuje jakąś rolę – to, jak ją odegrasz, ma ogromne znaczenie.

Źródło:

https://swps.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/18371-wrog-ze-szkolnej-lawki

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy rówieśniczej i wskazanie skutecznych sposobów jej zwalczania. Chcemy udzielić realnej pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom poprzez zapewnienie rozwiązania w postaci systemu RESQL oraz działań edukacyjnych. W gronie organizatorów projektu wierzymy, że wspólnie możemy wpłynąć na zmniejszenie się skali zjawiska i zadbać o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. Liczymy, że nasz projekt zainspiruje innych do działań oddolnych o większym zasięgu

Łukasz Skorupski, dyrektor kreatywny, Uniwersytet SWPS

Wspólnie zawalczmy o bezpieczeństwo w szkołach

Oddajemy głos społeczności szkolnej – uczniom, nauczycielom i rodzicom – zachęcając do działania i zgłaszania szkół do udziału w programie „Przerwij krąg przemocy w swojej szkole”.

do 17 maja 2024
Zgłoszenia do programu. Do udziału w nim zapraszamy licea i technika. Szkołę może zgłosić każdy – nauczyciel, dyrektor szkoły, uczeń lub rodzic. Do zgłoszenia niezbędna jest zgoda oraz formularz podpisany przez dyrekcję placówki.
od 20 maja do 2 czerwca 2024
Etap głosowania. Głos na szkołę można oddać raz dziennie i może to zrobić każdy

Pierwszych 100 szkół z największą liczbą głosów (mierzoną w stosunku do całkowitej liczby uczniów w placówce) otrzyma od nas możliwość wdrożenia pakietu RESQL za darmo.

Bezpłatny pakiet zawiera:

 • aplikację dla uczniów do anonimowego zgłaszania problemów
 • szkolenie dla kadry pedagogicznej
 • scenariusze lekcji poświęconych przemocy
 • sprawnie działający system dla nauczycieli do reagowania na wszelkie nadużycia

Zgłoś swoje liceum lub technikum, aby i twoja szkoła mogła wdrożyć system RESQL

Organizatorzy: