Nasza misja

Misją Fundacji UNIQA jest
przeciwdziałanie i walka ze skutkami
hejtu.

Celem Fundacji UNIQA jest edukowanie różnych grup społecznych o szkodliwych skutkach hejtu, budowanie postaw, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się hejtu, a także walka z jego skutkami w obszarze zdrowia psychicznego.

Jak działamy?

W naszej działalności
skupiamy się na:

programach
edukacyjnych

pomocy w radzeniu sobie ze skutkami hejtu

wspieraniu wszelkich form działalności społecznej, artystycznej, sportowej itp., której celem jest walka ze zjawiskiem hejtu

współpracy
z organizacjami NGO

Ludzie

Sprawdź, kto działa
w naszej Fundacji

Nasi partnerzy

Poznaj instytucje,
z którymi
współpracujemy

Fundacja ICO wspiera rozwój higieny cyfrowej i cyfrowego obywatelstwa, czyli świadomego i odpowiedzialnego używania i tworzenia nowych technologii. Więcej o realizowanych programach: https://cyfroweobywatelstwo.pl.

 

Sztandarowym projektem Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema w zakresie edukacji cyfrowej jest projekt Ogarnij Hejt. Jest on realizowany od pierwszych miesięcy działalności Instytutu, od końca 2019 r. W jego ramach zostało przeszkolonych już przeszło 16 tys. odbiorców, głównie uczniów, ale także rodziców i nauczycieli. Zajęcia są realizowane warsztatowo, w małych grupach, aby ich skuteczność była jak największa.