• HejtOff

    Podcast o hejcie bez hejtu. W każdym odcinku Kuba Wątor spotyka się z wyjątkowym gościem, by porozmawiać o różnych stronach hejtu, osobistych doświadczeniach i sposobach radzenia sobie z nim.

    Poznaj program
  • Masz moc na hejt

    Projekt edukacyjny zapoczątkowany przez UNIQA, którego celem jest edukacja i zapobieganie cyberprzemocy wśród dzieci oraz wspieranie rodziców, którzy pomagają swoim dzieciom borykającym się z hejtem.

    Poznaj program