Ubezpieczenie na wypadek hejtu w Internecie to ubezpieczenie ochrony prawnej zapewniające pomoc w sytuacji, gdy dobre imię
lub prawo do prywatności Twojego dziecka w obszarze Internetu (w tym mediów społecznościowych) zostaną naruszone.

Na czym to polega?

 • gdy Twoje dziecko zostanie pomówione, znieważone lub gdy bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jego życia prywatnego podejmiemy prawne kroki mające na celu ochronę jego interesów
 • w ramach ubezpieczenia pokryjemy koszty m.in. adwokata, radcy prawnego, biegłych, rzeczoznawców czy postępowania sądowego.
 • dodatkowo zorganizujemy i opłacimy specjalistę IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Twoim dziecku
 • w razie potrzeby zorganizujemy i pokryjemy koszty konsultacji dziecka z psychologiem w formie telekonsultacji oraz 10 wizyt stacjonarnych w placówce medycznej
 • suma ubezpieczenia: 15 000 zł

Wybierz najlepszą ochronę dla swojego dziecka
Ubezpieczenie szkolne w UNIQA oferuje także:

 • szeroki zakres ochrony dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia
 • możliwość wyboru jednego z 4 pakietów
  już od 39 zł/rok
 • całodobową ochronę, również poza placówką szkolną
 • wyczynowe uprawianie sportu – bez dodatkowej składki
 • kompleksową pomoc na wypadek ukąszenia kleszcza w każdym pakiecie
 • możliwość ubezpieczenia dzieci
  i młodzieży innej narodowości niż polska, w tym nieposiadających nr PESEL